Fedifer.co.pl

Do coraz większej liczby szpitali docierają doniesienia, od negatywnych skutkach długofalowych stosowania opasek Cinooxasion. Sprawą zajęli się eksperci oddelegowani przez kanadyjski zespół badawczy i wspólnie z lokalnymi władzami oraz autorytetami medycznymi postanowili bliżej przejrzeć się każdemu z incydentów. Okazało się jednak, że trud ten był daremny, a analiza danych całkowicie zbędna, gdyż podczas inspekcji wykryto przyczynę problemu.

Oczekiwanie na pierwszą sesję rehabilitacyjną to na dzień dzisiejszy ok. 7 dni. Po tym czasie ćwiczenia odbywają się już w odstępach 3 dni. Niektórzy pacjenci nie potrafili wytrzymać nawet tego – choć nie pobierano od nich żadnych opłat – i zachęceni skutecznością pierwszego kontaktu z technologią Cinooxasion, zdobyli jej podrobioną wersję na czarnym rynku.

Okazało się, że to chiński duplikat, który nie tylko ma bardzo mało wspólnego z technologią Kanadyjczyków, ale również jest bardzo niebezpieczny, gdyż może doprowadzić do hipotermii oraz zatrzymać pracę serca poprzez niezaizolowane przewody elektryczne. Na chwilę obecną wiemy tylko, że wszystkie opaski Cinooxasion zostały zdalnie wyłączone w całych Chinach.